2500 euron alkupääomaa ei pian enää vaadita

Heinäkuun alusta 2019 lähtien osakeyhtiön voi perustaa ilman 2500 euron osakepääomaa.

Eduskunta hyväksyi 18. tammikuuta hallituksen esityksen, joka poistaa yksityisiltä osakeyhtiöiltä osakepääomavaatimuksen. Tähän saakka oy:n perustaminen on vaatinut vähintään 2500 euron osakepääoman, mutta 1. heinäkuuta 2019 alkaen ei enää vaadita alkupääomaa lainkaan.

Valtaosassa EU-maita osakepääomavaatimus on jo aiemmin poistettu. Muutoksen myötä kynnys osakeyhtiön perustamiseen laskee. Nykyisin moni yrittäjä on valinnut toiminimen, vaikka osakeyhtiö voisi olla vähintään yhtä hyvä ratkaisu.

Kun perustaa osakeyhtiön niin ehkä sitä rahaa olisi hyvä jonkin verran olla. Toisaalta jos näin halutaan siirtää toiminimiyrittäjiä osakeyhtiömuotoon niin varmasti tämä sitä edistää. Ehkä tämä hieman laskee osakeyhtiön statusta yritysmuotona.

Yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivosen mukaan uudistus on perusteltu, koska yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksella ei tänä päivänä ole enää merkitystä esimerkiksi velkojien suojan kannalta. Muutoksen myötä pääoman voi tarvittaessa mitoittaa omaan toimintaan sopivaksi. Tällä on merkitystä erityisesti palvelualoilla.

Merkittävää on sekin, että osakeyhtiössä vastuut rajautuvat yhtiöön, kun taas toiminimiyrittäjä on henkilökohtaisesti vastuussa kaikista liiketoimintaansa liittyvistä vastuista, sopimuksista ja veloista.

Osakeyhtiön perustaminen on hyvä liike heti alussa. Toiminimiyrittäjyyttä leimaa monesti valmiiksi auki oleva pöytälaatikko.

Vielä kun osakeyhtiön pystyisi kätevästi lopettamaankin, niin tilanne olisi jo aika hyvä.

Lähde:
Suomen Yrittäjät: Osakeyhtiön perustaminen helpottuu: 2500 euron alkupääomaa ei enää vaadita

Citycon vähentää osakkeiden lukumäärää

Citycon suunnittelee osakkeidensa lukumäärän vähentämistä siten, että viisi osaketta yhdistetään yhdeksi. Yhtiö tekee siis käänteisen splitin.

Osakkeiden yhdistämistä ehdotetaan 13.3.2019 pidettävälle yhtiökokoukselle, ja tarkoituksena on yhtiön mukaan ”osakekaupankäynnin edellytysten parantaminen yksittäisen osakkeen arvoa kasvattamalla sekä joustavuuden lisääminen mahdollisen varojenjaon yhteydessä. Täten hallitus katsoo, että osakkeiden yhdistäminen on yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien edun mukaista ja että yhdistämiselle ja siihen liittyvälle osakkeiden lunastamiselle on siksi yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeiden yhdistäminen ei vaikuta yhtiön omaan pääomaan.”

Yhdistäminen ei edellytä mitään toimia omistajilta, eikä alenna osakkeenomistajan omistuksen arvoa tai vaikuta tilikaudelta 2018 mahdollisesti jaettavan pääoman palautuksen ja/tai osingonmaksun kokonaismäärään tai maksuaikatauluun.

Osakkeiden murto-osien syntymisen estämiseksi pyöristetään osakkeiden määrä tarvittaessa ylöspäin lähimpään kokonaiseen osakkeeseen. ”Pyöristyksen seurauksena lunastettujen osakkeiden murto-osat kootaan yhteen, myydään ja maksetaan kyseisille osakkeenomistajille rahana. Mikäli osakkeenomistaja omistaa vähemmän kuin viisi osaketta, lunastetaan osakkeenomistajalta kaikki yhtiön osakkeet.”

Itsellä noita nyt on enemmän kuin viisi kappaletta, vaikkei paljon olekaan.

Osakkeiden yhdistämispäivä on 15.3.2019. Kaupankäynti yhtiön osakkeiden uudella kokonaismäärällä alkaa arviolta 18.3.2019. Pyöristämisen perusteella myydyistä osakkeista saadut varat maksetaan niihin oikeutetuille osakkeenomistajille arviolta 25.3.2019.

Uuden strategian mukainen osinko kilahti käyttötilille

Uuden strategian mukainen ensimmäinen osinko kilahti tilille nyt helmikuussa. Kyseessä on Panostajan hieman alle 10 euron osinko.

Yllättävä asia on se, että osingot tulevat OP-tilille verottomina jos omistus on liian pieni.

Eli toistaiseksi hyvin pienillä omistuksillani verot tulevat sitten myöhemmin ”mätkyinä”. Jossakin taidettiin mainita, että ennakonpidätystä ei oteta alle 20 euron osingoista.

Maaliskuulle odotuksissa on sitten osinkoja Cityconilta, Lassila&Tikanojalta, Fiskarsilta ja Tokmannilta. Fiskarsin Wärtsilä-osinko on luvassa vasta kesällä.

Fiskars jakaa Wärtsilä-omistuksen omistajilleen

Fiskarsin hallitus ehdottaa valtuutusta jakaa yhtiön Wärtsilä-osakkeet ylimääräisenä osinkona kahdesti vuodessa maksettavan käteisosingon lisäksi. Viidellä Fiskarsin osakkeella saisi kaksi Wärtsilän osaketta.

”Fiskars on ollut pitkään omistaja Wärtsilässä. Omistus ei ole kuitenkaan osa Fiskarsin liiketoimintaa. Vuosien mittaan olemme useasti vähentäneet omistustamme Wärtsilässä ja käyttäneet tästä saatuja tuloja sekä lisäosinkojen maksuun että yritysostoihin”, kertoo Jaana Tuominen, Fiskars Groupin toimitusjohtaja.

“Tarkoituksenamme on tehdä arjesta ainutkertaista ja liiketoimintastrategiamme keskittyy vahvasti kuluttajamarkkinoihin. Ehdotettu osakeosinko ei muuta strategisia tavoitteitamme. Vahva brändiportfoliomme, mahdollisuutemme voittaa uusilla markkinoilla ja uusissa kanavissa sekä kaupallisen ja operatiivisen osaamisen hyödyntäminen auttavat meitä jatkossakin luomaan arvoa osakkeenomistajillemme.”

Fiskars omistaa 5,52 % kaikista Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

Osingonjaosta päätetään 6.6.2019 jos varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen näin tekemään.

Lisäksi Fiskars on maksamassa 0,54 euron osingon, joka maksetaan kahtena 0,27 euron kokoisena eränä maaliskuussa ja syyskuussa 2019.