Citycon vähentää osakkeiden lukumäärää

Citycon suunnittelee osakkeidensa lukumäärän vähentämistä siten, että viisi osaketta yhdistetään yhdeksi. Yhtiö tekee siis käänteisen splitin.

Osakkeiden yhdistämistä ehdotetaan 13.3.2019 pidettävälle yhtiökokoukselle, ja tarkoituksena on yhtiön mukaan ”osakekaupankäynnin edellytysten parantaminen yksittäisen osakkeen arvoa kasvattamalla sekä joustavuuden lisääminen mahdollisen varojenjaon yhteydessä. Täten hallitus katsoo, että osakkeiden yhdistäminen on yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien edun mukaista ja että yhdistämiselle ja siihen liittyvälle osakkeiden lunastamiselle on siksi yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeiden yhdistäminen ei vaikuta yhtiön omaan pääomaan.”

Yhdistäminen ei edellytä mitään toimia omistajilta, eikä alenna osakkeenomistajan omistuksen arvoa tai vaikuta tilikaudelta 2018 mahdollisesti jaettavan pääoman palautuksen ja/tai osingonmaksun kokonaismäärään tai maksuaikatauluun.

Osakkeiden murto-osien syntymisen estämiseksi pyöristetään osakkeiden määrä tarvittaessa ylöspäin lähimpään kokonaiseen osakkeeseen. ”Pyöristyksen seurauksena lunastettujen osakkeiden murto-osat kootaan yhteen, myydään ja maksetaan kyseisille osakkeenomistajille rahana. Mikäli osakkeenomistaja omistaa vähemmän kuin viisi osaketta, lunastetaan osakkeenomistajalta kaikki yhtiön osakkeet.”

Itsellä noita nyt on enemmän kuin viisi kappaletta, vaikkei paljon olekaan.

Osakkeiden yhdistämispäivä on 15.3.2019. Kaupankäynti yhtiön osakkeiden uudella kokonaismäärällä alkaa arviolta 18.3.2019. Pyöristämisen perusteella myydyistä osakkeista saadut varat maksetaan niihin oikeutetuille osakkeenomistajille arviolta 25.3.2019.