Fiskars jakaa Wärtsilä-omistuksen omistajilleen

Fiskarsin hallitus ehdottaa valtuutusta jakaa yhtiön Wärtsilä-osakkeet ylimääräisenä osinkona kahdesti vuodessa maksettavan käteisosingon lisäksi. Viidellä Fiskarsin osakkeella saisi kaksi Wärtsilän osaketta.

”Fiskars on ollut pitkään omistaja Wärtsilässä. Omistus ei ole kuitenkaan osa Fiskarsin liiketoimintaa. Vuosien mittaan olemme useasti vähentäneet omistustamme Wärtsilässä ja käyttäneet tästä saatuja tuloja sekä lisäosinkojen maksuun että yritysostoihin”, kertoo Jaana Tuominen, Fiskars Groupin toimitusjohtaja.

“Tarkoituksenamme on tehdä arjesta ainutkertaista ja liiketoimintastrategiamme keskittyy vahvasti kuluttajamarkkinoihin. Ehdotettu osakeosinko ei muuta strategisia tavoitteitamme. Vahva brändiportfoliomme, mahdollisuutemme voittaa uusilla markkinoilla ja uusissa kanavissa sekä kaupallisen ja operatiivisen osaamisen hyödyntäminen auttavat meitä jatkossakin luomaan arvoa osakkeenomistajillemme.”

Fiskars omistaa 5,52 % kaikista Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

Osingonjaosta päätetään 6.6.2019 jos varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen näin tekemään.

Lisäksi Fiskars on maksamassa 0,54 euron osingon, joka maksetaan kahtena 0,27 euron kokoisena eränä maaliskuussa ja syyskuussa 2019.