Sampo maksanee lisäosinkona Nordean osakkeita

Sampo tiedotti pari päivää sitten, että yhtiön hallitus ehdottaa, että ”varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan ylimääräisen osingon jakamisesta, joko käteisenä ja/tai yhtiön hallussa olevina rahoitusvälineinä (mukaan lukien rajoituksetta osakkeet ja/tai muut arvopaperit) yhtenä mahdollisena vaihtoehtona vastata pääomavaateen muutoksista johtuviin vaikutuksiin.”

Ehdotettu valtuutus ylimääräisestä osingosta on kokonaisuudessaan enintään 500 miljoonaa euroa (0,90 euroa per osake). Valtuutus olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Analyytikkojen mukaan (Nordea, OP, Inderes) Sampo aikoo maksaa ylimääräisen osingon Nordean osakkeina.

Kauppalehden mukaan ”Kyse ei ole epäluottamuslauseesta Nordeaa kohtaan”. Lisäosingon jakaminen pudottaisi Sammon omistusosuuden Nordeasta alle 20 prosentin rajan, eikä Nordea olisi enää sen osakkuusyhtiö eikä Nordean tulos näkyisi enää Sammon luvuissa. Tämä puolestaan keventäisi Inderesin arvion mukaan Sammon pääomavaatimuksia. Parantunut vakavaraisuus antaisi myös Sammolle enemmän tilaa yritysjärjestelykentällä.

Arvopaperi kirjoittaa, että ”Sampo omistaa Nordeasta nyt 21,3 prosenttia. Jotta osuus putoaisi alle 20 prosenttiin, ylimääräiseen osinkoon pitäisi käyttää vähintään noin 53 miljoonaa Nordean osaketta.

Se tarkoittaisi, että noin kymmentä Sampo-osaketta kohti osakkeenomistaja saa yhden Nordean osakkeen.”

Kahdella Sampo-osakkeellani en ole vahvoilla tässä jaossa.

Lähteitä:

Kauppalehti: Inderes uskoo Sammon jakavan lisäosingon pian yhtiökokouksen jälkeen – ”Lisäosinko jaettaneen Nordean osakkeina”

Arvopaperi: Sammon omistaja, näin monta Nordean osaketta voit enintään saada lisäosinkona